nederlands_xprt (nederlands_xprt) wrote,
nederlands_xprt
nederlands_xprt

Categories:

Артикли

Использование неопределенного артикля een, определенных артиклей de/het и когда мы не используем артикль совсем (нулевой артикль)

В нидерландском языке, как и в других германских языках, перед каждым существительным стоит артикль. Если существительное в единственном числе, то мы используем een, de, het. Если существительное стоит во множественном числе, то мы используем либо нулевой артикль, либо артикль de.
Но и в единственном числе артикль может не всегда стоять перед существительным. Сегодня я расскажу эти случаи.
1. Когда мы используем een?
Ik wil volgend jaar een opleiding doen.
Ik moet nog een boek voor mijn studie kopen.
Daar staat een mooie auto.
Heb jij een gitaar?

Когда не ясно, кого или что мы конкретно имеем ввиду, тогда мы используем артикль een перед существительными в единственном числе.
Можно проводить аналогию, подставляя русское «какой-то». Это также относится к первичному упоминанию слова.
Er loopt een kind op straat – Какой-то ребенок идет по улице.

2. Когда мы используем определенные артикли de/het?
А. Ik ga volgend jaar een opleiding doen. DE opeiding duurt vijf jaar.
Ik moet nog een boek voor mijn studie kopen. Het boek kost 50 euro.
Daar staat een mooie auto. Van wie zou de auto zijn?

Когда ясно, кого или что мы имеем ввиду, то упоминается определенный артикль. В значении, например, вторичного употребления слова/понятия. Сначала неопределенный артикль, второй раз уже обязательно определенный.

Б. De boeken liggen op tafel. – мы знаем, о каких книгах идет речь.
Существительные во множественном числе, упоминающиеся во второй раз и далее.

В. Виды животных/растений
De leeuw behoort tot dezelfde familie als de kat.
Het paard is een zoogdier.

Г. Виды транспорта
Ik ga met de bus naar school.
Met de fiets/met de bootmet de trein/met de tram/met het vliegtuig/met het veer.

Д. Названия сезонов
In de winter/in de lente/in het voorjaar/in de zomer/in de herfst/in het najaar

Е. Существительные с порядковыми числительными и с прилагательными в превосходной степени
Het kleinste dorp van Nederland
Het mooiste seizoen
De duurste auto
Het eerste jaar
De laatste poging
De derde dinsdag

Ж. Наименования улиц/площадей/переулков и тд
Ik woon in de Julianastraat.
Deze tram stopt niet op het Rembrandtplein

З. С названиями цвета
In het rood – в красном
In het zwart – в черном

Е. С названиями языков
In het Nederlands
In het Engels
Naar het Chinees


3. Когда мы не используем артикль (нулевой)
А. Er rennen kinderen op straat.
Er liggen boeken op tafel.
In Nederland gaan kinderen van 4 tot 12 jaar naar de basisschool.

Множественное число – первичное употребление.
Когда не ясно, кого или что мы конкретно имеем ввиду, тогда мы не используем артикль een перед существительными во множественном числе.
Можно проводить аналогию, подставляя русское «какие-то». Это также обязательно относится к первичному упоминанию слова.

Б. Неисчисляемые существительные:
Thee, koffie, water, geld, nieuws, melk, suiker, etcetera.

Wilt u melk en suiker in uw koffie?
Is er nog nieuws?
Ik houd niet van rode wijn.

В. При упоминании профессии
Hij is leraar/Zij is lerares/ik ben tandarts
Г. При упоминании названий стран, города и национальности
Hij komt uit Engeland.
In Nederland zijn geen bergen.
De hoofdstad van Frankrijk is Parijs.
Bent u Nederlander?

Д. При употреблении названий дней недели/месяцев
In december/op dinsdag/op 24 mei

Е. Определенные устойчивые выражения:
Pen en papier
Dag en nacht
Door weer en wind
Naam en adres

Е. После слов als/zonder
Als buitenlander heb je een verblijfsvergunning nodig.
Zonder grammatica kun je geen taal leren.
Een huis zonder telefoon.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments